Vilkår (Generelle betingelser for bruk av Lavprisfly.no)

Avtalen mellom kunde og Lavprisfly.no er inngått på det tidspunktet Lavprisfly.no har sendt kunde skriftlig bekreftelse av bestillingen (reiserute og kvittering på flybilletten/hotellet) på e-post. Lavprisfly.no anbefaler våre kunder å lagre eller skrive ut en kopi av disse vilkårene.

Innhold

Avtalen mellom kunde og Lavprisfly.no er inngått på det tidspunktet Lavprisfly.no har sendt kunde skriftlig bekreftelse av bestillingen (reiserute og kvittering) på e-post. Lavprisfly.no anbefaler våre kunder å lagre eller skrive ut en kopi av disse vilkårene.

 1. Definisjoner og omfang
 2. Bestillinger
  1. Fly: Bekreftelse, endring, avbestilling og refusjon
  2. Hotell: Bekreftelse, endring, avbestilling og refusjon
 3. Angrefrist
 4. Tilgjengelige tjenester på nettstedet
  1. Tjenester for flytransport og hotell
  2. Annen dokumentasjon, helse, forsikring m.m.
  3. Annet
 5. Lavprisfly sitt erstatningsansvar
 6. Pris og betaling
 7. Lovvalg og verneting
 8. Force majeure
 9. Pakkereiseloven
 10. Mangel
 11. Klage
 12. Personvern og informasjonskapsler (cookies)

1. Definisjoner og omfang

 • "Kunde" betyr en kunde som bestiller en eller flere tjenester som tilbys på nettstedet
 • >"Lavprisfly.no" betyr Lavprisfly.no, c/o Berg-Hansen Reisebureau AS, Boks 465 Sentrum, NO-0105 OSLO. Ved spørsmål kan du kontakte oss på Facebook, sende oss en e-post eller ringe +4721004150
 • åpningstider hos Lavprisfly.no support er mandag til fredag mellom kl. 09.00 og 15.00, med unntak av røde dager. For hastesaker utenom åpningstider kan du ringe vår vakttelefon på telefon (+47220)08050 mot et vaktgebyr på kr 599,-
 • "Tjeneste" betyr en tjeneste som tilbys på nettstedet, som bestilling av transporttjenester.
 • "Leverandør" betyr en leverandør av tjenester, som for eksempel et flyselskap eller et hotell
 • "Nettsted" betyr nettsiden Lavprisfly.no.

Våre generelle vilkår kommer i tillegg til leverandørenes egne salgsbetingelser for den aktuelle tjenesten som kunde bestiller, og som er gjort tilgjengelig for kunden på nettsiden og som kunden også aksepterer på bestillingstidspunktet. Vi oppfordrer kunden til å sette seg inn i disse, spesielt avbestillingsregler, bagasjeregler etc.

Våre egne vilkår kan når som helst endres av Lavprisfly.no uten forvarsel. Slike endringer vil likevel ikke gjelde for bestillinger som allerede er akseptert av kunde og Lavprisfly.no på vegne av de(n) aktuelle leverandøren(e).

2.Bestillinger

For å bruke nettstedet må kunde være fylt 18 år og for øvrig kunne påta seg kontraktsrettslige forpliktelser også på vegne av eventuelle andre personer som er inkludert i bestillingen.

Kunden er ansvarlig for all sin aktivitet på nettstedet og for at informasjon som kunden legger inn om seg selv og eventuelt reisefølge er nøyaktig. Vi understreker at alle navn i flybestillinger må skrives slik de framgår i gyldige pass. Kredittkortavgift blir belastet ved betaling, denne avgiften er ikke refunderbar ved avbestilling av reisen

2.1 Bekreftelse, endring, avbestilling og refusjon av flyreservasjoner

Ved sin bestilling på Lavprisfly.no aksepterer kunden også at all kommunikasjon med kunde vil først og fremst skje via kundens oppgitte e-postadresse. Kunden plikter derfor å sjekke sin e-post for informasjon fra Lavprisfly.no etter at en bestilling er gjort.

Reisedokumentene for en tjeneste som bestilles gjennom nettstedet, sendes til e-postadressen som ble oppgitt av kunden da bestillingen ble foretatt. Lavprisfly tar ingen ansvar dersom feil e-postadresse oppgis ved bestilling.

Varsel om eventuelle ruteendringer eller lignende vil også bli sendt kundens e-postadresse. Kunden plikter derfor til å kontrollere sin e-post jevnlig fram mot avreise.

Lavprisfly.no sender bestillingsbekreftelse og kvittering med reiserute og billettnummer til kunden via e-post. Kontroller disse nøye ved mottakelsen. Dersom slik bekreftelse ikke er mottatt innen 24 timer må kunde kontakte Lavprisfly.no på e-post. Lavprisfly.no fraskriver seg ett hvert ansvar for eventuelle dobbeltreservasjoner gjort av kunde ettersom vi umiddelbart etter bestilling sender ut bekreftelse på bestillinger til oppgitte e-postadresse.

Reisen er først bekreftet når kunden har mottatt kvittering for betalt flybillett, kredittkortavgift og eventuelt servicepakke.

Dataene som er lagret i informasjonssystemene til Lavprisfly.no og/eller dets leverandører, er gyldig bekreftelse for bestillingene som kunden har gjort.

Personlige opplysninger blir ikke videresendt til noen andre enn flyselskapet du skal reise med eller hotellet du skal bo på.

Ved bestilling vil kunde bli informert om betingelser for avbestilling og endring. Hvis du trenger hjelp til å endre eller avbestille bestillingen din, kan du kontakte oss på telefon eller e-post. Dersom du har kjøpt vår servicepakke til kr 129,- koster det ikke noe ekstra å endre, men eventuelle avgifter fra flyselskapet kan tilkomme. Har du ikke kjøpt servicepakken hjelper vi deg uansett. Det koster kr 499,- per person og eventuelle avgifter fra flyselskapet kan tilkomme.

Hvis kunde ikke får benyttet flybilletten får kunde tilbakebetalt flyskatter, såfremt dette utgjør mer enn kr 295,- per billett. Kunde må ta kontakt med oss dersom de ønsker å få refundert eventuelle flyskatter. Merk at behandlingen av refusjonen kan ta flere uker og opptil flere måneder, det er avhengig av den enkelte leverandør sine rutiner.

Dersom meldingen «OBS! Disse flyselskapene har ingen avtale med hverandre. Se vilkår.» vises i bestillingsøyeblikket betyr dette at du kjøper to separate billetter. Dette kan innebære færre rettigheter ved tidendringer og kanselleringer.

2.2 Bekreftelse, endring, avbestilling og refusjon av hotellreservasjoner

Ved bestilling vil kunde bli informert om betingelser for avbestilling. Hvis du trenger hjelp til å endre eller avbestille bestillingen din, kan du kontakte oss på telefon 21004150 eller e-post. Dersom du har kjøpt vår servicepakke til kr 129,- koster det ikke noe ekstra å endre, men eventuelle avgifter fra hotellet kan tilkomme. Har du ikke kjøpt servicepakken hjelper vi deg uansett. Det koster kr 499,- per person og eventuelle avgifter fra hotellet kan tilkomme.

Hvis kunde ikke får benyttet hotellovernattingen blir ikke kunde belastet for hotellrommet, såfremt det ikke er bestilt rom som krever depositum og/eller at rommet avbestilles innen siste frist for avbestilling.

Lavprisfly.no fraskriver seg ett hvert ansvar for eventuelle dobbeltreservasjoner gjort av kunden ettersom vi umiddelbart etter bestilling sender ut bekreftelse på bestillinger til oppgitte e-postadresse.

3. Angrefrist

Forbrukerens angrefrist ved fjernsalg gjelder ikke ved kjøp av transport- og reisetjenester. Lov om angrerett gjelder ikke ved kjøp av flybilletter på nettstedet.

Ved bestilling av kun flyreiser gjelder ikke lov om pakkereiser.

4. Tilgjengelige tjenester på nettstedet

Lavprisfly.no utvikler, oppdaterer og driver nettstedet som et grensesnitt mellom kunden og leverandørene.

4.1. Tjenester for flytransport og hotell

Flytransport-og hotelltjenester er underlagt reglene og begrensningene til leverandøren. Reglene og begrensningene kan omfatte restriksjoner og/eller avgifter for avbestillinger og endringer.

Det er kundens ansvar å følge hotellets og flyselskapets regler og begrensninger, spesielt med hensyn til innsjekkingstider og godkjente forbindelsestider mellom flere flyvninger (fly-/rutebytte).

Enkelte flyselskaper kan kreve tilleggsavgifter for måltider, bagasje, setevalg osv. All informasjon som vises på nettstedet kan når som helst endres av flyselskapet.

4.2. Annen dokumentasjon, helse, forsikring m.m.

Det er kundens ansvar å sikre at han/hun er innforstått med krav som for eksempel pass, visum, valuta, vaksinasjon og helse.

Prisene på nettstedet inkluderer ikke reiseforsikring. Relevant reiseforsikring for den aktuelle reisen er kunde sitt ansvar å tegne.

Dersom kunde ikke har egen reiseforsikring må kunde ha Europeisk Helsetrygdkort (tidligere Trygdekontorets skjema E111) med på reisen.

Det er den reisendes eget ansvar å kontrollere om vaksinasjoner anbefales eller er obligatorisk ved innreise til et annet land. Opplysninger kan fås hos lege eller hos Folkehelseinstituttet

4.3. Annet

Før bestilling av reiser til utlandet anbefaler Lavprisfly.no våre kunder å lese utenriksdepartementets reiseråd. Prisen på tjenestene er slik de blir vist på nettstedet. Prisene endres når som helst, men ikke for bestillinger som er bekreftet av Lavprisfly.no i henhold til punkt 2.2.1 ovenfor.

Lavprisfly.no forbeholder seg retten til å kansellere kunde sin bestilling hvis full betaling ikke er mottatt i tide.

5. Lavprisfly.no sitt erstatningsansvar

Lavprisfly.no er kun formidler (agent) for flyselskapene, og Lavprisfly har intet ansvar for flyselskapenes oppfyllelse av transportavtalen. Dette er etter luftfartslovgivingen et forhold mellom passasjer og flyselskap.

Forsinkelser og/eller kanselleringer kan dessverre forekomme fra tid til annen. Flyselskapene har egne regler for dekning av mat, evt. hotellovernatting osv., som er regulert av internasjonale bestemmelser. Ved slike hendelser skal flyselskapets ansatte på det sted problemene oppstår, kontaktes. Lavprisfly.no vil likevel så langt som mulig forsøke å avhjelpe problemer som måtte oppstå ved omfattende forsinkelser og kanselleringer som er forårsaket av omstendigheter som må betegnes som force majeure. Ved ekstraordinære forsinkelser som skyldes force majeure forholder vi oss til de retningslinjene vi får av flyselskapet.

Lavprisfly.no kan ikke holdes ansvarlig for tjenestene som kunden har bestilt fra leverandører eller hvis kunden kan kreve erstatning for skadene i henhold til en forsikringspolise.

Informasjonen på nettstedet er levert av leverandørene. Lavprisfly.no påtar seg ikke ansvar for eventuell feil eller unøyaktig informasjon.

Kunde aksepterer at Lavprisfly.no ikke er ansvarlig for direkte eller indirekte tap (følgetap) som oppstår i forbindelse med bruken av nettstedet, forsinkelser eller manglende mulighet til å bruke nettstedet, eller fra kundens bruk av lenker fra nettstedet.

6. Pris og betaling

Hva som er inkludert i totalprisen skal stå oppgitt i både tilbudet og på den endelig bekreftelse. Kontroller at det stemmer med deres ønske. Totalprisen oppgitt skal inkludere alle gebyrer, avgifter og skatter påkrevd her i Norge. Lokale skatter og avgifter (for eksempel flyplassavgift, tollavgift, hotellskatter, turistskatter, osv.) er ikke inkludert og betales på stedet.

Prisene inkluderer flyskatter og avgifter på rimeligste reiserute. Alle flybilletter utstedes og ditt kredittkort belastes umiddelbart.

Hotell kan ha varierte betalingsbetingelser. Noen rom krever forhåndsbetaling. Da trekker hotellet beløpet umiddelbart. I de fleste tilfeller betaler du direkte på hotellet. Kunde blir informert om dette ved bestilling.

7. Lovvalg og verneting

Partenes rettigheter og plikter i henhold til disse generelle vilkårene bestemmes i sin helhet av norsk rett. Dersom det oppstår tvist mellom Lavprisfly.no og kunde skal tvisten først søkes løst ved forhandlinger.

Fører forhandlingene ikke frem, kan Lavprisfly.no og/eller kunde bringe saken inn for de ordinære domstoler med mindre partene blir enig om å bruke voldgift. Verneting etter denne avtalen er Oslo Tingrett.

8. Force majeure

Hvis det inntreffer en «force majeure» situasjon (eksempelvis streik blant leverandører eller flygeledere) betyr det at forpliktelsene i disse generelle vilkårene blir midlertidig opphevet. Når funksjonaliteten i Lavprisfly.no rammes av force majeure skal ikke Lavprisfly.no holdes ansvarlig for manglende mulighet til å oppfylle sine forpliktelser.

Disse generelle vilkårene gjelder fra 23. april 2014.

9. Pakkereiseloven

Pakkeloven inntreffer når kunde har kjøpt både fly og hotell i samme bestilling. To separate bestillinger anses ikke som en pakkereise. Dersom fly og hotell bestilles i samme operasjon, gjelder alminnelige vilkår for pakkereiser, som finnes her.

Pakkereiselovens bestemmelser (unntatt reglene om garantiplikt) gjelder ikke for pakkereiser som bestilles via oss og som ikke hovedsakelig er til personlig bruk.

10. Mangel

Kunde forplikter å informere oss dersom bekreftelsen på det bestilte produktet ikke samsvarer med bestillingen med en gang dette er oppdaget. Send oss en e-post med beskrivelse av mangel.

11. Klage

Dersom kunden har forhold han/hun ønsker å klage på må kunden først klage på stedet direkte til leverandøren. Kontakt deretter Lavprisfly.no umiddelbart slik at vi kan ta stilling til klagen på et tidligst mulig tidspunkt. Dersom den reisende ønsker å fremsette en klage etter hjemkomst må klagen være Lavprisfly.no i hende innen 30 dager etter hjemkomst.

12. Personvern og informasjonskapsler (cookies)

På nettsiden www.lavprisfly.no benyttes informasjonskapsler (cookies) for å gjøre nettsiden mer brukervennlig. Vi bruker ikke informasjonskapsler til å samle sensitiv personlig informasjon. Du kan til enhver tid gjøre endringer i nettleseren din og blokkere informasjonskapsler. Ved å blokkere alle informasjonskapsler kan det være at du mister tilgangen til deler av nettsiden.

Vi bruker tredjeparts analyseverktøy (Google Analytics) for å tilby våre kunder brukervennlige nettsider. Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av Google Analytics informasjonskapsler, kan du trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren.

For å kunne dele det siste fra sosiale medier bruker vi tredjepartscookies fra Facebook.

Les vår personvernerklæring her: https://www.berg-hansen.no/personvernerklaering/